תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק המועצה להשכלה גבוהה תיקון - פטור משכר לימוד לסטודנטים מתחת לקו העוני

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/149

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מרץ 19, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+