תאריך עדכון אחרון: מרץ 21, 2012

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - הגדלת קצבת זקנה ושאירים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4182

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • יאנ' 31, 2011

  • מרץ 21, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+