תאריך עדכון אחרון: יאנ' 26, 2010

?

חוק עבודת נשים תיקון מס' 48 הרחבת איסור הפיטורים במהלך טיפולי פוריות

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/290

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 4, 2009

  • נוב' 23, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+