תאריך עדכון אחרון: יולי 12, 2010

?

חוק משק הדלק (קידום התחרות) תיקון מס' 4 התקן תדלוק אוטומטי כללי

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/304

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+