תאריך עדכון אחרון: אוג' 4, 2011

?

חוק לתיקון פקודת התעבורה מס' 94 חובת חבישת קסדה – סייגים לתחולה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/304

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+