תאריך עדכון אחרון: אפריל 1, 2009

?

חוק סיוע במימון מסע בעקבות השואה לתלמידים בחטיבה העליונה חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/237

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+