תאריך עדכון אחרון: מאי 27, 2009

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון - פרסום תשואות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/416

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+