תאריך עדכון אחרון: מאי 18, 2015

?

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - חישוב שכר לימוד לצורך הנחה בארנונה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/907

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+