תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2010

?

חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה וחובת הביקורת עליו תיקון מס' 92 ביקורת ותקציב ועדה מקומית

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/305

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+