תאריך עדכון אחרון: יוני 6, 2011

?

חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה) תיקון - העלאת שכר מינימום בהדרגה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/574

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+