תאריך עדכון אחרון: אפריל 1, 2009

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה זיכוי בעד בן משפחה נטול יכולת או המוחזק במוסד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3207

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 16, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+