תאריך עדכון אחרון: מאי 8, 2012

?

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר תנאי כליאה הולמים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/684

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+