תאריך עדכון אחרון: יולי 11, 2011

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון מס' 53 תשלומי השתתפות עצמית

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/350

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 4, 2009

  • יוני 8, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+