תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק לחצן מצוקה לקשיש חוק חדש

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2015

  • מרץ 13, 2013

  • אפריל 1, 2009

  • אפריל 1, 2009

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

ישיבות הוועדה

אישור הצעת החוק

עמדת הממשלה

משוב א- א+
//HASADNA PIWIK ANALYTICS