תאריך עדכון אחרון: מאי 27, 2013

?

חוק חינוך ממלכתי תיקון - לימוד התרבות והמורשת הערבית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1265

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 27, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+