תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק שעות עבודה ומנוחה תיקון - שעות נוספות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/17

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+