תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2009

?

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) תיקון - הגבלת כהונת ראש רשות מקומית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/834

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+