תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2009

?

חוק-יסוד: הממשלה תיקון - התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/877

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+