תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2009

?

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) תיקון - הגבלות על אזרחות, רישיון לישיבה בישראל והיתר לשהייה בישראל

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3531

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

  • אוג' 3, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+