תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2009

?

חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) תיקון - עיריות ומועצות מקומיות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/931

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+