תאריך עדכון אחרון: יאנ' 25, 2010

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון מס' 121 תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי התכנית הניסיונית

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/301

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יאנ' 14, 2010

    בעד,

משוב א- א+