תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תיקון - איסור הפליה במתן שירותי ביטוח

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2441

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 4, 2009

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 10, 2014

  • מאי 25, 2015

  • יאנ' 4, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+