תאריך עדכון אחרון: מרץ 21, 2012

?

חוק משק החשמל תיקון - תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/827

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 11, 2009

  • אפריל 22, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+