תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/872

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 18, 2009

  • דצמ' 5, 2011

  • אפריל 30, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • אפריל 22, 2013

  • מאי 4, 2015

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+