תאריך עדכון אחרון: מרץ 10, 2010

?

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) מס' 16 בתי ספר מקצועיים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/300

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 25, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+