תאריך עדכון אחרון: יוני 1, 2009

?

חוק חינוך מיוחד תיקון - הרחבה לגבי מוסדות שאינם מוכרים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1211

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 1, 2009

  • מאי 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+