תאריך עדכון אחרון: יוני 1, 2009

?

חוק הקרן לעידוד העסקת עובדים מבוגרים חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/981

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 1, 2009

  • אוק' 15, 2012

  • אפריל 22, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+