תאריך עדכון אחרון: מרץ 9, 2010

?

חוק לתיקון פקודת העיריות מס' 119 חלוקת הכנסות

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/292

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יוני 22, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+