תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תיקון - שיתוף העמיתים בניהול הקרן והגבלת גובה דמי הניהול

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1558

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יוני 22, 2009

  • מרץ 13, 2013

  • יוני 29, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+