תאריך עדכון אחרון: יוני 29, 2009

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון - הגבלת רכישת אג"ח קונצרניות בלתי מדורגות וללא בטחונות משועבדים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1377

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 29, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+