תאריך עדכון אחרון: יולי 6, 2009

?

חוק חינוך ממלכתי תיקון - השתתפות הרשויות המקומיות בתקצוב ואחזקת מוסדות החינוך של רשתות מרכז החינוך העצמאי ומרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1401

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 6, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+