תאריך עדכון אחרון: מרץ 22, 2011

?

חוק לתיקון פקודת העיריות תיקון מס' 28 מספר הסגנים בעיריית ירושלים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/292

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יולי 20, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+