תאריך עדכון אחרון: יולי 5, 2010

?

חוק למניעת הטרדה מינית תיקון מס' 6 יחסי מרות ותלות – הרחבה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/327

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יולי 20, 2009

  • אוק' 26, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+