תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - שירותי רפואה מונעת ושירותי בריאות לתלמיד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3258

יוזמי החוק

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יולי 27, 2009

  • מרץ 30, 2011

  • יאנ' 9, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 13, 2013

  • יולי 15, 2013

  • יולי 29, 2015

  • אוג' 1, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • פבר' 4, 2010

משוב א- א+