תאריך עדכון אחרון: מאי 2, 2012

?

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - חישוב שכר לימוד לצורך הנחה בארנונה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1533

יוזמי החוק

?

שלב:הוסבה לנושא לדיון

יזום הצעת החוק

  • יולי 27, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+