תאריך עדכון אחרון: יולי 27, 2009

?

חוק לתיקון פקודת העיריות הגבלת משך כהונת מועצה או ועדה ממונות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1001

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

  • יולי 27, 2009

  • אפריל 22, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+