תאריך עדכון אחרון: יולי 29, 2009

?

חוק תאגידי מים וביוב תיקון - ביטול איסור בדבר הפעלה עצמית של שירותי מים וביוב

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1365

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 29, 2009

  • אפריל 22, 2013

  • אפריל 22, 2013

  • נוב' 4, 2013

  • מאי 11, 2015

  • יוני 8, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+