תאריך עדכון אחרון: יולי 15, 2015

?

חוק מס ערך מוסף הוראת שעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1595

יוזמי החוק

?

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

  • יולי 29, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+