תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2010

?

חוק עבודת נשים חוק חדש

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/297

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 4, 2009

  • יולי 29, 2009

  • יולי 29, 2009

  • מרץ 13, 2013

  • יוני 1, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+