תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2013

?

חוק להבטחת תשלום שכר עובדים חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/311

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

  • יולי 29, 2009

  • מרץ 21, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 18, 2013

  • מאי 4, 2015

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+