תאריך עדכון אחרון: מאי 18, 2015

?

חוק מרשם האוכלוסין תיקון - הגדרת יהודי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/750

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • יולי 29, 2009

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+