תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) תיקון - הארכת תוקף

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1898

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • דצמ' 7, 2009

  • מרץ 13, 2013

  • יוני 17, 2013

  • יוני 17, 2013

  • נוב' 25, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • פבר' 25, 2010

    נגד,

משוב א- א+