תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/403

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • דצמ' 28, 2009

  • מרץ 13, 2013

  • יולי 31, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+