תאריך עדכון אחרון: מרץ 17, 2010

?

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) תיקון מס' 3 הארכת התליית ההיטל בעד צריכת מים עודפת

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/314

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • דצמ' 28, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+