תאריך עדכון אחרון: יאנ' 4, 2010

?

חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה זיכוי בעד פוליסה לביטוח סיעודי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1943

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • יאנ' 4, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+