תאריך עדכון אחרון: יאנ' 18, 2010

?

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2014

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 18, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+