תאריך עדכון אחרון: מאי 25, 2011

?

חוק עבודת נשים תיקון - זכויות למאמצים באימוץ בין ארצי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2085

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • פבר' 8, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יולי 29, 2010

משוב א- א+