תאריך עדכון אחרון: יאנ' 25, 2011

?

חוק לתיקון הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה מס' 101 התקנת מראות קדמיות ברכב להסעת תלמידים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/363

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • פבר' 15, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+