תאריך עדכון אחרון: מרץ 2, 2010

?

חוק מס קניה (טובין ושירותים) תיקון - איסור יבוא אלכוהול וטבק לאדם שגילו אינו עולה על 18

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2157

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • נוב' 2, 2009

  • מרץ 2, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+