תאריך עדכון אחרון: יולי 21, 2010

?

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תיקון מס' 2 מטרות ודרכי פעולה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/333

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • אפריל 1, 2009

  • מרץ 15, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+